Alapítók

Oszlopos tagok

Kutatási témáink

Fényképek

Kapcsolat:
elek(AT)map.elte.hu

A TEAM története 2004-ben kezdődött, amikor elkészült az Egyetemi Digitális Térképtár (EDIT), amely az ELTE-n folyó tudományos kutatások, és oktatási tevékenység digitális térképi alapjainak megteremtését tűzte ki célul. A fejlesztő munka során sok ezer papírtérképet szkenneltünk be, és szerveztünk relációs adatbázisba, amely ma már az egyetemi polgárok számára elérhető. A továbbfejlesztés azóta is tart, hiszen a technológia rohamléptekkel fejlődik, és a térképtár mennyiségileg is folyamatosan gyarapodik.

A következő, talán legjelentősebb esemény, hogy 2005-ben megalakult az ELTE Informatikai Kooperatív Kutatási Központja, az IKKK. Ennek V. kutatási főiránya az automatikus raszter-vektor konverzió elméleti problémáinak megoldását tűzte ki célul úgy, hogy egy kísérleti szoftver verzió is elkészüljön. Azóta ugyan már eredményesen lezárult az IKKK projekt, de a kutatás/fejlesztés folyik tovább. Számos alap- és alkalmazott kutatási eredmény született, amelyek nemzetközi tudományos fórumokon is sikeresen szerepeltek. A fejlesztés során nevet is adtunk az V. kutatási főirány keretében folyó alprojektnek. Ez lett az IRIS (Intelligent Rasterimage Interpretation System), amely egyben lazán kapcsolódó szoftverek funkcionális egységét is hivatott volt jelezni.

Az IRIS fejlesztése során összekovácsolódott csapat együtt maradt, tekintve, hogy hasonló érdeklodésű emberekből állt, sőt néhány új taggal is bővültünk. A megszületett eredmények bekerültek az oktatásba. Számos diploma és tudományos diákköri dolgozat született az IRIS projekt nyomán. Új, és érdekes témaként is megjelent a PhD hallgatók, sőt PhD fokozattal rendelkező egyetemi oktatók kutatási tevékenységében.

A TEAM tagjainak egyik további kutatási témáját a távérzékelés útján nyert műholdfelvételek kiértékelésének több kérdése alkotja. A kutatás elsősorban a felvételek tematikus osztályozására, azon belül a szegmens-alapú módszerek alkalmazására irányul, de kiterjed más problémákra (pl. adatfúzió) is. A műholdfelvételekkel kapcsolatos kutatás a FÖMI munkatársaival való együttmuködésben folyik.

A Virtuális Glóbuszok Múzeumának az elsődleges célja a Magyarországon készült, vagy valamilyen szempontból magyar vonatkozású föld- és éggömbök bemutatása valódi 3D-s megjelenítés által. A gömbök megforgatásán és tetszőleges nézőpontból történő szemrevételezésén kívül sokféle leíró adat is hozzáférhető a rendszer által. Mivel ez egy webes megoldás, és jogi akadálya nincs a közzétételnek, ezért a Virtuális Glóbuszok Múzeuma webböngészőkkel elérhető. A rendszer ma is a folyamatos fejlődés állapotában van, mivel egyre újabb és újabb gömbök kerülnek be a rendszerbe. Mára számos tudományos publikáció és több diplomadolgozat is született a rendszernek köszönhetően.

Egyik érdekes új kutatási területünk a digitális evolúció. Egyelőre szigorúan elméleti síkon tevékenykedünk, amelynek során kidolgoztuk egy önfejlődésre, adaptációra képes digitális evolúciós gép (DEM: digital evolution machine) konstrukciós alapelveit. Az elméleti megállapításainkat publikáltuk, rövidesen indítjuk a szoftveres megvalósítás első lépéseit.

Végül, de nem utolsó sorban, az Alkotóműhely tagjainak komoly szerepe van abban, hogy a térinformatika oktatása 2005 szeptembere óta jelen van az informatikus mesterképzésben. Az Elek I. által gondozott 16 kredites modul keretében a térképészet, a térinformatika és alkalmazásai, a távérzékelés és a térinformatikai adatbázisok alapjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődő 4-5. éves hallgatók. A modul oktatásában három tanszék és a FÖMI munkatársai vesznek részt.

A TEAM tagjai